(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có Quyết định chấp thuận 12,5 triệu cổ phần Công ty CP Domenal giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán DMN.
12,5 triệu cổ phần Công ty CP Domenal sắp lên sàn UPCoM với mã chứng khoán DMN. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

12,5 triệu cổ phần Công ty CP Domenal sắp lên sàn UPCoM với mã chứng khoán DMN. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Công ty CP Domenal hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn thủy sản, kinh doanh cá tra nguyên liệu và kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Về hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu gần 206 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,616 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 4,1 tỷ đồng đạt được 6 tháng 2020.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản Công ty ở mức 353,2 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 63,3%, tương ứng 223,8 tỷ đồng.