Thông tư 58 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, quy định 11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe.
11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ ngày 1/8/2020 ảnh 1