(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 15/11/2019, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước giải ngân là 227.482 tỷ đồng, đạt 59,1% kế hoạch.   
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự kiến, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước giải ngân đến ngày 30/11/2019 là 244.973 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch.

Cụ thể, lũy kế vốn đầu tư nguồn Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước giải ngân là 242.855 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 202 nghìn tỷ đồng (đạt 66,4 % kế hoạch); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 12,9 nghìn tỷ đồng (đạt 36,4% kế hoạch); vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 27,6 nghìn tỷ đồng (đạt 68,3% kế hoạch).

Riêng đối với chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán đến 30/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát ước đạt 814.619 tỷ đồng. Con số này đạt 78,1% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).