(BĐT) - Theo Vụ Quản lý khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 11 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 8,3 tỷ USD. 
Lũy kế đến hết tháng 11 năm 2018, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 8.000 dự án có vốn FDI. Ảnh: Hoài Anh

Lũy kế đến hết tháng 11 năm 2018, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 8.000 dự án có vốn FDI. Ảnh: Hoài Anh

Cụ thể, đã có khoảng 560 dự án FDI đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 5,3 tỷ USD và 500 dự án FDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 3 tỷ USD.

Lũy kế đến hết tháng 11 năm 2018, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 8.000 dự án có vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 145 tỷ USD và 7.500 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 970 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11/2018, cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 93 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 64 nghìn ha, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất tự nhiên.

Trong số 326 khu công nghiệp được thành lập, có 249 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên gần 68 nghìn ha và 77 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên trên 25 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%.

Tính đến hết tháng 11/2018, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định có trong quy hoạch phát triển các khu kinh tế nhưng chưa được thành lập.