(BĐT) - Theo Hãng nghiên cứu Wealth-X, các trường đại học của Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ hiện dẫn đầu danh sách những trường đại học, cao đẳng sản sinh ra nhiều cá nhân siêu giàu (UHNW) khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương
10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1

Đại học Melbourne (Australia)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 37

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 30 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 375

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 104 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 2

Đại học Monash (Australia)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 30

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 15 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 405

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 46 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 3

Đại học quốc lập Đài Loan

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 33

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 45 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 410

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 207 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 4

Đại học Sydney (Australia)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 55

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 39 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 550

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 126 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 5

Đại học New South Wales (Australia)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 53

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 57 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 575

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 183 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 6

Đại học Delhi (Ấn Độ)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 58

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 32 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 785

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 156 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 7

Đại học Mumbai (Ấn Độ)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 69

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 240 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 790

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.000 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 8

Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 67

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 116 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 905

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 545 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 9

Đại học Tsinghua (Trung Quốc)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 74

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 103 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.090

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 491 tỷ USD

10 trường đại học hàng đầu sản sinh giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương ảnh 10

Đại học Quốc gia Singapore (Singapore)

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 104

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 14 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.890

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 88 tỷ USD