(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, toàn ngành thuế đã thực hiện 74.711 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu là 13.557 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 1.417 tỷ đồng, giảm lỗ là 20.963 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, 10 tháng qua, ngành thuế đã thực hiện được 395.823 hồ sơ. Từ đó, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 548 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 61 tỷ đồng; giảm lỗ 654 tỷ đồng.

Hết tháng 10, ngành thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 391 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết (tăng 133 doanh nghiệp, bằng 152% so với cùng kỳ năm 2017). Từ đó,  truy thu, truy hoàn và phạt 1.217 tỷ đồng; giảm lỗ 3.943,43 tỷ đồng; giảm khấu trừ 20 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 5.596 tỷ đồng.

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt, lãnh đạo ngành Thuế đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp có rủi ro cao để có thể khai thác về nguồn thu.