(BĐT) - Theo số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 10/2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 247,9 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 142,3 triệu USD, tăng 6,6%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 105,6 triệu USD, tăng 6,3%.

Ước 10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 2.503,8 triệu USD, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.422,3 triệu USD, tăng 11,97%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.081,5 triệu USD, tăng 12,03%. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng xuất siêu 340,8 triệu USD.

Trong thời gian gần 5 tháng dịch bệnh bùng phát, hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa của Đà Nẵng cũng như trong cả nước gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã cố gắng nỗ lực duy trì lực lượng lao động sản xuất “ba tại chỗ”, “một cung đường 2 điểm đến”, giữ đơn hàng… nhờ đó đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng không chỉ tránh được đứt gãy chuỗi cung ứng mà còn tạo được đà tăng trưởng khá.

Đáng chú ý, trong khi nhiều lĩnh vực kinh tế như công nghiệp sản xuất, gia công hàng hóa, may mặc, đặc biệt là ngành du lịch bị suy giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì lĩnh vực kinh doanh xuất, nhập khẩu trên địa bàn Đà Nẵng trong 10 tháng qua vẫn có mức tăng trưởng khá cao.