Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng năm 2019. Theo đó, sản lượng cao su khai thác là 9.690 tấn, giảm 6% so với cùng kỳ và sản lượng cao su tiêu thụ đạt 11.768 tấn, tăng 4%.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ trong 10 tháng đạt 577 tỷ đồng, giảm 15% (trong đó doanh thu mủ cao su là 399 tỷ đồng). Công ty ước lợi nhuận trước thuế hơn 159 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 69% kế hoạch năm (trong đó lợi nhuận gộp từ cao su chỉ đạt hơn 13 tỷ đồng).

Tính đến 30/9, Cao su Đồng Phú có 4 công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính. Trong đó, công ty năm 88,41% tại Đồng Phú Đăk Nông - công ty hoạt động chính là trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cao su. Đồng Phú Đăk Nông có các giao dịch bán mủ cao su, gia công mủ cao su với DPR với giá trị 14,5 tỷ đồng trong 9 tháng.

Theo NDH