(BĐT) - Theo văn bản vừa được Bộ Lao động và Thương binh Xã hội (LĐTB&XH) gửi đến Bộ Tài chính về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu năm 2019 - 2020, năm 2019, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động được phân bổ nguồn kinh phí là 1.820 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bộ LĐTB&XH cho biết, nguồn kinh phí được phân bổ tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; không phân bổ kinh phí phân tán, dàn trải, đặc biệt về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ LĐTB&XH sẽ ưu tiên phân bổ kinh phí cho những nhiệm vụ có tác động tới sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp; trường chất lượng cao, trường đại học sư phạm kỹ thuật; trường chuyên biệt đào tạo cho một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật; trường có nghề trọng điểm, trong đó ưu tiên ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa phương chưa tự cân đối ngân sách.