(BĐT) - Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.681,751 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng có mức đầu tư dự kiến 1.681,751 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng có mức đầu tư dự kiến 1.681,751 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu xây lắp chính, gồm: Gói thầu XL02 Đoạn Km2103+703 (160,392 tỷ đồng); Gói thầu XL03 Đoạn Km2107+742 - Km2111+400 và xây dựng cầu Ba Rinh (192,927 tỷ đồng) và Gói thầu XL04 Đoạn Km2111+400 - Km2118+680 (253,264 tỷ đồng). 3 gói thầu cùng dự kiến mở thầu ngày 23/11/2021.

Theo kế hoạch, cùng trong Quý IV/2021, Dự ánhoàn tất chọn nhà thầu thi công Gói thầu XL01 Đoạn Km2100+000 - Km2103+703 và xây dựng 4 cầu: Kênh Đào, Mái Dầm, Rạch Côn và Mang Cá (507 tỷ đồng) và các gói thầu tư vấn giám sát; bảo hiểm, thông qua đấu thầu rộng rãi.