(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu HTCS03: Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp HT06, HT08, HT11 thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 1.378 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 5/2020, Gói thầu (có giá gói thầu 4,733 tỷ đồng) sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số gói thầu của Dự án đã tổ chức mời thầu và lựa chọn được nhà thầu như: Gói thầu HTCS01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu HT01.1 và HT01.2; Gói thầu HT03: Xây dựng đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh…