(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 1.199,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 719,73 tỷ đồng; Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư là 284,812 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 152,033 tỷ đồng… Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ ngân sách Tỉnh.

Tuyến đường có chiều dài 13,28 km, được chia làm 2 đoạn (Km28+934 – Km29+346; Km56+00 – Km69+145) với 6 cầu (Nghĩa Hà, Khánh Hạc, Vực Hồng, Tân Quang, Thanh Long và Km63+294,89). Tuyến đường đi qua địa phận TP. Quảng Ngãi, các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức. Thời gian hoàn thành Dự án là đến năm 2023.

Chủ đầu tư Dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị tư vấn lập Dự án là Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5).