(BĐT) - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đến năm 2020. 

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020, Thành phố có ít nhất 500.000 DN hoạt động, trong đó có các DN quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 65% GRDP và khoảng 64% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

TP.HCM cũng phấn đấu tăng năng suất lao động khoảng 6,5%/năm; hàng năm, có khoảng 30 - 35% DN có hoạt động đổi mới, sáng tạo. Để đạt được những mục tiêu này, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho DN hoạt động là nhiệm vụ trọng tâm được UBND TP.HCM đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng cam kết, sẽ hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của mọi DN.

Theo kế hoạch này, UBND TP.HCM sẽ bố trí gói đầu tư 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố cho Chương trình kích cầu đầu tư để hỗ trợ và khuyến khích DN đổi mới thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ. UBND Thành phố cũng sẽ bố trí gói đầu tư 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ DN khởi nghiệp và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang DN.