Yêu cầu báo cáo về bảo vệ môi trường sông Thị Vải

(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai đề nghị khẩn trương thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Vải và di dời phân xưởng nhuộm của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành liên quan rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trên lưu vực sông Thị Vải; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/01/2017. Tuy nhiên, theo  đến thời điểm này, Bộ TN&MT cho biết vẫn chưa nhận được một báo cáo nào của UBND các tỉnh, thành phố.        

Hải Bình