Xuất siêu 1,36 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

(BĐT) - Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016. Theo đó, tháng 5 ước tính nhập siêu khoảng 400 triệu USD; tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 1,36 tỷ USD; trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,74 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 9,10 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước tính đạt 14,6 tỷ USD, tăng 1,74% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 67,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 3,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 48,3 tỷ USD, tăng 7,7%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5 ước tính đạt 15 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 66,3 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm năm 2015. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 27,2 tỷ USD, tăng 0,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,1 tỷ USD, giảm 1,9%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016 với kim ngạch đạt 19,2 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp đến là ASEAN đạt 9,4 tỷ USD, giảm 4,2%; Nhật Bản đạt 5,7 tỷ USD, giảm 6,4%; EU đạt 3,8 tỷ USD, giảm 3,7%; Hoa Kỳ đạt 3,2 tỷ USD, tăng 4,4%; Hàn Quốc đạt 12,1 tỷ USD, tăng 6,4%.           

Trần Tuyết

Tin liên quan