Việt Nam ưu tiên giải ngân dự án có nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định vấn đề này trong buổi tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương chiều 26/6.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Victoria Kwakwa. Ảnh: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Victoria Kwakwa. Ảnh: quochoi.vn

Bày tỏ vui mừng gặp lại bà Victoria Kwakwa nhân dịp đến Việt Nam tham dự Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò và hoạt động của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam; nhấn mạnh, WB là đối tác phát triển, cơ quan cung cấp tư vấn và đối thoại chính sách quan trọng của Chính phủ Việt Nam, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các chương trình, dự án do WB tài trợ được xây dựng trên cơ sở chú trọng phát triển theo chiều sâu, phù hợp với định hướng của Việt Nam trong giai đoạn mới, tập trung vào các yếu tố ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh để hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Bà Victoria Kwakwa nhận định Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2017 thành công và việc Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 tổ chức tại Đà Nẵng lần này cho thấy vai trò của Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng trên trường quốc tế.

Đánh giá cán cân kinh tế vĩ mô tốt, đặc biệt là tỉ lệ nợ công/GDP của Việt Nam đang giảm, bà Victoria Kwakwa cho rằng Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong những kết quả này.

Cho rằng lĩnh vực môi trường ngày càng trở nên quan trọng trên toàn cầu, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh vấn đề môi trường tác động đến sự phát triển của mỗi quốc gia, vì vậy, WB mong muốn hỗ trợ Việt Nam xem xét, nghiên cứu để giải quyết những thách thức liên quan đến bảo vệ môi trường như: vấn đề rác thải độc hại qua con đường công nghệ, bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, rác thải nhựa...

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội trong đảm bảo an toàn nợ công, bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh để đóng góp cho nỗ lực bảo đảm nợ công dưới mức trần mà Việt Nam đặt ra, WB đang đẩy nhanh những nỗ lực trong việc giám sát những dự án đang hợp tác với Việt Nam, bảo đảm các nguồn lực trong dự án được sử dụng một cách hiệu quả; rà soát lại danh mục các chương trình dự án hợp tác và đưa ra hướng tái cấu trúc, xem xét giảm và hủy các hợp phần không cần thiết; mong Quốc hội xem xét việc nâng, nới mức trần giải ngân trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư công trung hạn để bảo đảm các dự án từ nguồn vốn vay ưu đãi của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (IDA) có thể triển khai tốt, kịp tiến độ...

Ghi nhận những đề xuất của bà Victoria Kwakwa, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, hiện nay trình độ dân trí và ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân Việt Nam được nâng lên rõ rệt. Trong xây dựng pháp luật, vấn đề bảo vệ môi trường được thể hiện không chỉ trong Luật Bảo vệ môi trường mà còn được lồng ghép trong các văn bản luật khác. Việt Nam có những chế tài nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm trong lĩnh vực môi trường cũng như có quy định khắt khe để không trở thành “bãi rác công nghệ”.

Trong quá trình phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện giám sát tối cao, giám sát chuyên đề; quan tâm thực hiện cam kết quốc tế bảo vệ môi trường, phát triển bền vững...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông báo với Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương về việc Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung như quy định về nợ vay và cho vay lại, nợ Chính phủ bảo lãnh, đặc biệt là quy định thống nhất một đầu mối quản lý nợ công. Thay vì trách nhiệm quản lý nợ công được giao cho ba cơ quan là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, Quốc hội đã thống nhất đưa nợ công về một đầu mối duy nhất quản lý là Bộ Tài chính.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên giải ngân những chương trình, dự án có nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài. Trên tinh thần đó, thời gian tới sẽ xem xét nâng mức trần giải ngân nhằm góp phần giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi từ WB.

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng với WB, Chủ tịch Quốc hội đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo hài hòa xã hội và bền vững nguồn tài nguyên, môi trường.

Về vấn đề dừng nguồn vốn vay ưu đãi của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc WB, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Chủ tịch WB Victoria Kwakwa tiếp tục dành cho Việt Nam cơ chế hỗ trợ chuyển đổi hiệu quả, bảo đảm duy trì bền vững những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội và xóa đói giảm nghèo mà WB đã góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Nhất trí với ý kiến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, bà Victoria Kwakwa cho biết WB sẽ giúp tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật đi kèm, huy động thêm nguồn viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam; cùng với đó là hỗ trợ về mặt tư vấn chính sách, đặc biệt là mô hình kinh nghiệm phát triển nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình.

Theo bà Victoria Kwakwa, nếu Việt Nam chuẩn bị tốt cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì có thể tránh được bẫy thu nhập trung bình...


VGP