Việt Nam tăng 9 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh

(BĐT) - Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh năm 2017 (Doing Business 2017 report) do (WB vừa công bố cho thấy, Việt Nam xếp hạng 82 trên tổng số 190 nền kinh tế được đánh giá, tăng 9 bậc so với năm 2016.
Việt Nam tăng 9 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh

Năm nay, Việt Nam cải thiện được ở một số tiêu chí như: Tiếp cận điện năng tăng 5 bậc lên thứ 96 trên Bảng xếp hạng. Tiêu chí bảo vệ nhà đầu tư nhỏ tăng ấn tượng 31 bậc lên thứ 87. Tiêu chí nộp thuế tăng 11 bậc lên thứ 167. Tiêu chí giao thương quốc tế cũng tăng tới 15 bậc lên thứ 93.

WB cho biết, việc xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên các tiêu chí như: thành lập doanh nghiệp; xin cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng;... 

Quang Minh