Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN năm 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức đồng ý chủ trương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN vào năm 2019.

Tại văn bản 5492/VPCP-QHQT ngày 5/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN vào năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Theo Như Chính
Đầu tư