Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần 10

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á, Thái Bình Dương lần thứ 10 từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội.
Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần 10

Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á Thái Bình Dương là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các Chính phủ. Chủ đề chính của Hội nghị: " Tầm nhìn hướng đến 2020: Tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa các chính phủ và khu vực HTX".

Đây là sự kiện Quốc tế quan trọng vừa là trách nhiệm, đồng thời là quyền lợi của các nước thành viên Liên minh HTX Quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế và Khu vực ngày càng sâu rộng. Đây cũng là dịp tốt để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, chính sách nhất quán ngoại giao của Việt Nam là làm bạn với tất cả các nước. Đồng thời cũng là cơ hội tốt để chia sẻ kinh nghiệm góp phần phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là Hợp tác xã theo hướng bền vững.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX khẳng định, Hội nghị còn là cơ hội để Việt Nam tranh thủ cơ hội gọi vốn ODA từ nước ngoài.

Được biết, các Hội nghị tham vấn giữa các lãnh đạo Hợp tác xã trong khu vực đã đưa ra 16 kết luận và 9 khuyến nghị trong các cuộc thảo luận xoay quanh 5 vấn đề chính: Chủ quyền lương thực (và an ninh lương thực), Cách tiếp cận mới về HTX (sự đổi mới, sáng tạo), HTX và chuyển đổi từ nền kinh tế phi kết cấu sang chính thức, Sự tham gia của HTX trong khu vực và toàn cầu, Một môi trường công bằng (khung khổ pháp lý và chính sách).

Qua các cuộc thảo luận, các lãnh đạo HTX trong khu vực đã đưa ra 5 vấn đề ưu tiên để thúc đẩy sự phát triển của HTX: Sự tham gia của thanh niên với HTX;Tiếp cận được lương thực và các dịch vụ kinh tế/xã hội; Các cơ quan xếp loại HTX; Nền kinh tế xanh; Hợp tác công - tư.

Theo T.L
Đầu tư