Việt Nam có nhiều cách để giải quyết nợ công

(BĐT) - Tại buổi họp báo vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức, ông Eric Sidgwick, Giám đốc ADB tại Việt Nam cho rằng, Chính phủ Việt Nam có nhiều cách để giải quyết vấn đề nợ công đã gần “chạm trần” 65%/GDP.

Việc đầu tiên Chính phủ cần phải làm là đánh giá, xem xét nguồn thu thuế đã tương xứng với mức độ phát triển kinh tế hay chưa? Ông Eric Sidgwick cho rằng, nguồn thu từ thuế của Việt Nam vẫn có thể tăng lên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tăng thuế suất, thuế mới, mà là tăng thêm diện tích thu thuế. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần đánh giá những biện pháp miễn thuế có ảnh hưởng như thế nào đến ngân sách và có hay không sự cần thiết phải duy trì việc miễn giảm thuế cho các đối tượng như hiện tại.

Liên quan đến chi thường xuyên, ông Eric Sidgwick khuyến nghị, Chính phủ cần có những đánh giá cụ thể xem phần lương chi cho cán bộ, công chức đã hợp lý hay chưa. Đối với chi đầu tư, ông Eric Sidgwick cho rằng, Chính phủ không nên chỉ nhìn vào số tiền chi cho đầu tư, mà cần đánh giá kỹ lưỡng chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Về vấn đề nợ xấu, Giám đốc ADB tại Việt Nam nhấn mạnh, Chính phủ phải có hành động để xử lý nợ xấu; các ngân hàng thương mại phải thực hiện các yêu cầu về an toàn vốn, tránh tình trạng tích thêm nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.               

Hải Bình