UNDP công bố Báo cáo phát triển con người

(BĐT) - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Báo cáo phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo đưa ra những định hình trong tương lai về nhân khẩu học, đồng thời phân tích xu hướng dân số ở các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 58% dân số thế giới. Báo cáo của UNDP được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là một cơ sở quan trọng để các công ty, doanh nghiệp tham khảo trong hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

BK