UBTVQH đề xuất giám sát về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

(BĐT) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, ngày 7/6 Quốc hội họp phiên toàn thể tại Nhà Quốc hội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2019.
Quốc hội họp toàn thể tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển
Quốc hội họp toàn thể tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Căn cứ vào kết quả hoạt động giám sát những năm vừa qua và tình hình thực tế năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp trong năm. UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung là: việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011 - 2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014 - 2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011 - 2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, trên cơ sở thảo luận và kết quả phiếu xin ý kiến, UBTVQH sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát Quốc hội năm 2019 theo chương trình của kỳ họp. Theo đó, sẽ có 2 chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao và 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho UBTVQH tổ chức giám sát và báo cáo Quốc hội.

Việt Thắng