UBTVQH cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài

(BĐT) - Hôm nay (ngày 16/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV (UBTVQH) tiếp tục làm việc và cho ý kiến về các nội dung quan trọng, trong đó có nội dung cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ liên quan đến điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 và việc sử dụng vốn, trái phiếu chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của Dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất (ngày 15/8), UBTVQH đã tập trung đánh giá kết quả Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo dự kiến ban đầu, tại Phiên họp lần này, UBTVQH sẽ bàn về việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11); cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên. Tuy nhiên, do Chính phủ đề nghị gia hạn để có thời gian chuẩn bị thêm nên Chương trình của Phiên họp được rút gọn lại trong 2 ngày.                

Thanh Tú