Từng bước mở cửa và gắn kết thị trường

(BĐT) - PGS.TS Bùi Tất Thắng đánh giá, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực như các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành đồng bộ hơn, gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế, nhưng việc hoàn thiện thể chế kinh tế vẫn còn chậm, thiếu kiên quyết.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, PGS.TS Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ KH&ĐT đánh giá, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực như các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành đồng bộ hơn, gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế, nhưng việc hoàn thiện thể chế kinh tế vẫn còn chậm, thiếu kiên quyết; hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Để tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường, TS. Hoàng Xuân Hòa, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp thuộc Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, cần từng bước, theo lộ trình thực hiện mở cửa và gắn kết thị trường dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ với thị trường khu vực và trên thế giới; đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường tài chính, nhất là tái cơ cấu thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, hệ thống ngân hàng thương mại và xử lý nợ xấu của nền kinh tế.  

Hải Bình