Từ năm 2016, người lao động tự giữ sổ bảo hiểm

(BĐT) - Theo ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH), kể từ ngày 1/1/2016, BHXH sẽ chịu trách nhiệm cập nhật mọi thông tin về sự thay đổi của doanh nghiệp (DN) và người lao động. Từ năm 2016, sổ BHXH được giao cho người lao động quản lý.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Ông Đỗ Văn Sinh cũng cho biết, với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN, BHXH đã chủ động cắt giảm bộ thủ tục hành chính từ 263 thủ tục xuống còn 115 thủ tục. Các thủ tục đang được triển khai bảo đảm tiêu chí rõ ràng, minh bạch để người dân dễ thực hiện, dễ kiểm soát.

“Toàn bộ hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính trước đây DN phải làm, đến cơ quan bảo hiểm để nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì bây giờ, bảo hiểm cử cán bộ đến tận DN nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu không đủ nhân lực thì cơ quan bảo hiểm phải sử dụng dịch vụ giao nhận qua hệ thống bưu điện và trả tiền cho dịch này”, ông Đỗ Văn Sinh cho biết.              

Q.M

Tin liên quan