Từ 15-2 đóng bảo hiểm xã hội có gì mới?

Từ ngày 15-2-2016 thu nhập nào không phải đóng BHXH, quản lý doanh nghiệp đóng như thế nào, hưởng lương hưu ra sao... là những qui định mới theo Thông tư 59/2015 của Bộ LĐTBXH ban hành.
Từ 15-2 đóng bảo hiểm xã hội có gì mới?


Báo Tuổi trẻ

Tin liên quan