Triển khai Dự án Không gian sáng tạo tại Việt Nam

(BĐT) - Dự án Không gian sáng tạo tại Việt Nam dự kiến sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội thực hiện trong thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2017.

Ý tưởng Dự án Không gian sáng tạo tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2014, với mục đích là tìm hiểu về các không gian sáng tạo ở Việt Nam thuộc một số lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, công nghệ thông tin và truyền thông, thông qua nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn các doanh nhân sáng tạo tại Hà Nội và TP.HCM.

Mục tiêu của Dự án là hình thành một cơ sở đào tạo, một quỹ đầu tư và văn phòng làm việc chung nhằm thúc đẩy khả năng sáng tạo của các doanh nhân.             

Bích Khánh