TP.HCM yêu cầu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để hội nhập

(BĐT) - Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ thị về việc triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trên địa bàn TP.HCM.
TP.HCM yêu cầu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để hội nhập. Ảnh Internet
TP.HCM yêu cầu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để hội nhập. Ảnh Internet

Theo UBND TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố cần chủ động tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập; đồng thời thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nhập toàn diện theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mang lại lợi ích thật sự cho doanh nghiệp, người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Trước tiên, Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm xây dựng và trình ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền của Thành phố về những cam kết của Việt Nam đối với các nước khi tham gia các FTA, AEC. Trong đó nêu rõ đối tượng, nội dung, lĩnh vực và phương thức thông tin để bảo đảm hiệu quả truyền thông cao nhất, giúp các đối tượng liên quan tiếp cận dễ dàng nguồn thông tin như lộ trình cắt giảm thuế, cơ hội và thách thức, quy trình giám sát của các đối tác…

Đặc biệt, UBND TP.HCM chỉ đạo, các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Trong đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị, ưu tiên công nghệ cao, hiện đại; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực được đào tạo và có chất lượng cao; triển khai các chương trình hỗ trợ tiếp cận thị trường, đặc biệt là thị trường xuất nhập khẩu, và ưu tiên các thị trường đã có hoặc sắp có FTA với Việt Nam nhằm khai thác tối đa lợi thế khi mở cửa thị trường…

               

Trần Nam