“Tổng quan” bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Cùng với các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nhiều chức danh quan trọng khác của khối các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và khối cơ quan Tư pháp vừa mới được Quốc hội bầu và phê chuẩn.
“Tổng quan” bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước - ảnh 1
“Tổng quan” bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước - ảnh 2

Theo Ngọc Diệp - Phong Kha - Tân Thảo - Gia Khoa
Dân trí

Tin liên quan