Tổng cục Hải quan khẳng định thu NSNN sẽ vượt dự toán

(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ ngày 1/11-28/11/2017 đạt 23.226 tỷ đồng. 

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 28/11/2017 là 261.158 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán, bằng 88,5% chỉ tiêu phấn đấu. Ước thu cả tháng 11/2017 sẽ đạt 25.000 tỷ đồng và ước thu 11 tháng đầu năm 2017 đạt 263.000 tỷ đồng, bằng 92,28% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhận định tình hình thu ngân sách trong thời gian tới, ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết, tháng 12/2017, ước thu đạt 26.000 tỷ đồng và cả năm sẽ vượt dự toán do Quốc hội và Chính phủ giao.      

Việt Thắng