Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tham nhũng từng bước được đẩy lùi

(BĐT) - Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Lê Sơn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Lê Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội; tham nhũng được ngăn chặn, đang từng bước được đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính và PCTN được quan tâm, ngày càng nề nếp, hiệu quả.

Đạt được những thành công ấy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chọn những khâu yếu, những lĩnh vực trọng tâm để kiểm tra, giám sát, đôn đốc.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; trong nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; quan tâm chưa đúng mức trong tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính…

Việt Hà