Tốc độ tăng năng suất lao động vẫn thấp

(BĐT) - Theo Dự thảo Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến, năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp. 

Đến năm 2014, NSLĐ của Việt Nam mới tương đương 40,36% của Trung Quốc, 6,41% của Singapore, 13,56% của Hàn Quốc và 55,58% của Philippines.  Dự thảo Đề án cảnh báo: “Nếu thời gian tới, Việt Nam duy trì liên tục tốc độ tăng trưởng NSLĐ trung bình hàng năm khoảng 4% như trong giai đoạn 2011 - 2015, thì phải sau 15 năm, Việt Nam mới đạt được mức NSLĐ hiện nay của Philippines, đồng thời cần thêm 10 năm nữa để có mức NSLĐ ngang bằng với Thái Lan hiện nay”.

Kết quả nghiên cứu thực trạng NSLĐ của Viện Năng suất Việt Nam công bố mới đây cũng chỉ ra còn nhiều rào cản tăng NSLĐ như: sự nhận thức chưa đầy đủ của lãnh đạo doanh nghiệp; thiếu sự quan tâm đầu tư cho các dự án nghiên cứu - phát triển; trình độ lao động trong nước dù có cải thiện song còn hạn chế… 

Trung Hiếu