Tìm nhân sự chất lượng cao cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

(BĐT) - Sáng ngày 12/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, nhiệm vụ của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Duy Thăng cho biết, sẽ có 5 Bộ không tiếp tục duy trì Vụ đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Riêng Bộ Xây dựng sẽ vẫn giữ lại Vụ Quản lý doanh nghiệp vì Bộ này không có doanh nghiệp nào chuyển giao về Uỷ ban. Tuy nhiên, Vụ này cũng chỉ tồn tại cho đến khi Bộ Xây dựng hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt và chuyển đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC.

Tổ công tác tập trung thảo luận và lựa chọn nhân sự, cán bộ cho Uỷ ban trong thời gian tới. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung, chủ động tuyển chọn, đề xuất lên Chủ tịch Uỷ ban danh sách cán bộ chất lượng cao để quyết định. Còn theo Chủ tịch Uỷ ban Nguyễn Hoàng Anh, công việc này phải được thực hiện minh bạch, bảo đảm tuyển chọn được người tài.           

Bích Thảo