Thúc đẩy hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông

(BĐT) - Tại Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội từ 29 - 31/3/2018, Kế hoạch hành động Hà Nội sẽ được trình lãnh đạo các nước xem xét và thông qua. 

Đây là một kế hoạch quan trọng góp phần hiện thực hóa Khung chiến lược hợp tác GMS từ nay đến năm 2022.

Được khởi xướng năm 1992, hợp tác GMS nhằm mục tiêu thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế cùng có lợi giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), đưa tiểu vùng Mê Kông mở rộng nhanh chóng trở thành vùng phát triển nhanh và thịnh vượng.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, GMS là một sáng kiến nổi bật và thành công nhất trong số các sáng kiến về hợp tác và hội nhập khu vực. Bước sang năm thứ 26, Chương trình đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ ở các lĩnh vực hợp tác; tạo ra sự kết nối sâu, rộng giữa các quốc gia… Riêng đối với Việt Nam, GMS đã mở ra cơ hội rất lớn trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.                

Mai Phương