Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương được bầu làm Chủ tịch Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia

(BĐT) - Sáng 15/12, tại Hà Nội, Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương được bầu làm Chủ tịch Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia

Tại Đại hội, các Đại biểu đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II; báo cáo điều lệ sửa đổi và biểu quyết báo cáo đổi tên Hội…

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội trong nhiệm kỳ II (2017 - 2022). Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II (2017 - 2022).

Theo Báo cáo của Hội, trong nhiệm kỳ I (2008 - 2015), mặc dù bối cảnh quốc tế và trong 3 nước gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của Hội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều phương diện: xây dựng, tổ chức hoạt động Hội; tuyên truyền và phát triển hội viên; hoạt động chuyên môn, hợp tác kinh tế và đầu tư; hoạt động đối ngoại.

Trong đó, nổi bật nhất là đã xuất bản nhiều ấn phẩm hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư tại Lào và Campuchia; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội chợ với chủ đề khác nhau để giới thiệu, phân tích, đánh giá về môi trường, tình hình, cơ chế đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư của Lào và Campuchia tại nhiều địa phương trong nước và 2 nước bạn. Tư vấn chính sách cho Nhà nước trong Chiến lược đầu tư vào Campuchia đến năm 2015, tầm nhìn 2020, chiến lược đầu tư vào Lào đến năm 2015, tầm nhìn 2020…

Để đẩy mạnh các công tác trong nhiệm kỳ II (2017 - 2020), Hội đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức Đại hội Đại biểu hội viên lần thứ 2 của Hội. Trong đó, để đáp ứng yêu cầu hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN của các doanh nghiệp hội viên và phù hợp với triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế của cả nước và đề nghị biểu quyết đổi tên Hội thành Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN.

Trường Giang