Thông báo chuyển địa điểm Văn phòng đại diện Báo Đấu thầu tại TP.HCM

(BĐT) - Từ ngày 09/05/2016, Văn phòng đại diện Báo Đấu thầu chuyển về địa chỉ mới tại: Tầng 6, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 289 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.