Thông báo chuyển địa điểm giao dịch của Văn phòng đại diện Báo Đấu thầu tại TP.HCM

(BĐT) - Trong thời gian chờ chuyển đến địa chỉ mới: Số 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, mọi giao dịch của Văn phòng đại diện Báo Đấu thầu sẽ được thực hiện tại địa chỉ: Phòng 308, tòa nhà C ITAXA cổng 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.