Sửa đổi, bổ sung một số quy định về vận tải đa phương thức

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức, liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. 

Nghị định số 144/2018/NĐ-CP bãi bỏ các quy định tại Chương 3 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP; bãi bỏ Nghị định số 89/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP.

Tuấn Dũng