Sau nửa năm, mới tinh giản biên chế được hơn 10.000 người

Sau 6 tháng, báo cáo các bộ ngành, địa phương cho thấy, cơ quan chức năng mới tinh giản biên chế được hơn 10.000 người, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 40.000 người mỗi năm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cho biết thông tin này trong phiên họp Chính phủ ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, con số trên được tổng hợp từ báo cáo của 18 bộ, ngành và 61 tỉnh, thành phố. 

Nếu tính cả năm 2015, số lượng người đã tinh giản theo Bộ trưởng là 15.779 người, trong đó một số Bộ làm tốt: như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tinh giản 311 người, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 164 người.

Tuy nhiên, vấn đề được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu lên là thời gian qua, quá trình tinh giản biên chế tại nhiều nơi còn một số trường hợp thực hiện không đúng tiêu chuẩn.

"Trong 15.779 người đã tinh giản thì có 1.536 người không đúng đối tượng và tiêu chuẩn," Bộ trưởng Tân nói.

Số lượng tinh giản chưa đúng tiêu chuẩn trên theo Bộ trưởng là còn lớn.

Nhìn tổng thể, lãnh đạo Bộ Nội vụ thống kê, hiện số lượng cán bộ công chức viên chức là khoảng 2,6 triệu người. 

Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương phải tinh giản tối thiểu 10% cán bộ công chức, viên chức trong khoảng từ năm 2015 tới năm 2021. Như vậy một năm, các cơ quan, đơn vị phải tinh giản tối thiểu 1,5%, tương đương khoản 40.000 người. Trong khi ấy, 2 năm nay, các cơ quan mới tinh giản được gần 16.000 người.

Bộ trưởng Tân qua đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Trước đó, theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, hàng năm các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản cũng như xác định chỉ tiêu của đơn vị mình tối thiểu từ 1,5% mỗi năm trở lên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi được phê duyệt thì người đứng đầu mỗi cơ quan phải triển khai thực hiện, nếu không hoàn thành thì có thể coi là một trong các yếu tố đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Quá trình tinh giản theo lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng phải thực hiện nguyên tắc ra "ra 2, vào 1," tức là các đơn vị chỉ được tuyển 50% trên tổng số những người đã nghỉ theo diện nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế./.


Vietnam+