Rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển vốn TPCP chưa giải ngân

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành trung ương; UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) chưa giải ngân các năm 2012, 2013, 2014 và 2015.
Đến hết ngày 31/1/2016, kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ đã giải ngân qua các năm từ 2012 đến 2015 là hơn 249.699 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Đến hết ngày 31/1/2016, kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ đã giải ngân qua các năm từ 2012 đến 2015 là hơn 249.699 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Tại văn bản, Bộ KH&ĐT cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn TPCP các năm 2012, 2013, 2014, 2015 là hơn 282.445 tỷ đồng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/1/2016, kế hoạch vốn TPCP đã giải ngân qua các năm này là hơn 249.699 tỷ đồng.

Bộ KH&ĐT dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, thu hồi về ngân sách trung ương 16.718,395 tỷ đồng, trong đó 16.176,14 tỷ đồng chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012 - 2015 không còn nhu cầu sử dụng và 542,255 tỷ đồng giải ngân vượt kế hoạch các năm. 

Bộ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát báo cáo đầy đủ danh mục dự án còn vốn TPCP chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012 - 2015. Đối với các dự án có số liệu giải ngân khác đề nghị cung cấp xác nhận liên quan. Đối với các dự án giải ngân vượt kế hoạch các năm, đề nghị các bộ, ngành, địa phương giải trình và cung cấp các căn cứ cụ thể.   

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, trong 4 năm từ 2012 đến 2015, có 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai đã giải ngân vượt kế hoạch vốn TPCP được giao, trong đó, Thái Bình giải ngân vượt 370,012 tỷ đồng; Quảng Ngãi giải ngân vượt 159,449 tỷ đồng; Đồng Nai giải ngân vượt 12,794 tỷ đồng. Bộ KH&ĐT đề nghị 3 tỉnh này làm rõ về số vốn giải ngân vượt kế hoạch các năm, nguồn vốn giải ngân vượt so với kế hoạch được giao.

Nguyệt Minh