Rà soát các dự án chuyển giao không bồi hoàn

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về việc rà soát các dự án chuyển giao không bồi hoàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay chưa gửi Báo cáo về việc rà soát, đánh giá các dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2017 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, kiến nghị xử lý các tồn tại, vướng mắc và đề xuất chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việt Anh