Qúy I Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa tính chung quý I/2018 xuất siêu 1,3 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,6 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I ước tính đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực quý I năm nay vẫn duy trì tốc độ tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, điện thoại và linh kiện đạt 12,3 tỷ USD, tăng 58,8%. Hàng dệt may đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9%. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 13,2%. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,5 tỷ USD, tăng 22,3%. Giày dép đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,9%.

Một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước. Dầu thô đạt 509 triệu USD, giảm 21,1% (lượng giảm 36,5%). Cao su đạt 408 triệu USD, giảm 19,8% (lượng tăng 10,5%). Sắn và sản phẩm của sắn đạt 277 triệu USD, giảm 5,3% (lượng giảm 27,7%). Hạt tiêu đạt 190 triệu USD, giảm 41,3% .

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I năm 2018 ước tính đạt 53,01 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I năm nay, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,3 tỷ USD, tăng 30,2%. Điện thoại và linh kiện đạt 3,4 tỷ USD, tăng 17,2%. Xăng dầu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 37,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa tính chung quý I/2018 xuất siêu 1,3 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,6 tỷ USD.


NDH