Quy định tạm thời về thiết kế, thi công bảo trì đường bộ

(BĐT) - Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2164/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime. Quy định này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, quy trình thiết kế hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime dùng trong công tác bảo trì mặt đường bê tông nhựa và mặt đường bê tông xi măng.

Quy định nêu rõ, thời điểm sử dụng lớp phủ vữa nhựa polime phù hợp nhất là sau khoảng thời gian khai thác từ 3 - 5 năm. Trong trường hợp thời gian khai thác chưa đạt đến thời gian này mà độ nhám, sức kháng trượt của mặt đường không đảm bảo theo quy định thì phải xem xét sử dụng. Đối với đường cao tốc đã rải một trong các loại lớp phủ (lớp phủ siêu mỏng tạo nhám, lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao, bê tông nhựa rỗng thoát nước) cần phải xem xét, đánh giá các yếu tố kinh tế - kỹ thuật trước khi áp dụng.

Bộ GTVT cho biết, quy định tạm thời này được ban hành để áp dụng cho một số dự án thí điểm trước khi Bộ ban hành quy định chính thức về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime dùng trong công tác bảo trì mặt đường.          

Phan Ngọc