Quy định giải quyết tranh chấp trong vận tải hành khách đường sắt

(BĐT) - Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 09/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. 

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

Thông tư gồm 7 chương và 38 điều, quy định quyền và trách nhiệm của hành khách, của đơn vị vận tải hành khách, hành lý và trách nhiệm của cơ quản quản lý nhà nước liên quan (Cục Đường sắt Việt Nam), cách thức giải quyết các tranh chấp trong quá trình vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.                               

                

Tuấn Dũng