Quảng Ngãi thanh tra dự án du lịch chậm tiến độ

(BĐT) - Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ được UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập vào cuối tuần này. 
Quảng Ngãi thanh tra dự án du lịch chậm tiến độ

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các dự án chậm tiến độ, xin gia hạn nhiều lần; dự án không có vướng mắc hoặc ít vướng mắc nhưng không triển khai. Qua thanh tra, sẽ đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án vi phạm, từ đó tạo điều kiện mời gọi nhà đầu tư có năng lực, thực sự muốn đầu tư vào các dự án này.

Cùng với việc thành lập Đoàn thanh tra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở KH&ĐT Quảng Ngãi chủ trì, tổ chức kiểm tra các dự án còn lại (dự án không trong diện thanh tra) đang triển khai trên địa bàn Tỉnh. Qua quá trình kiểm tra, kịp thời đưa ra giải pháp giúp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án và đưa dự án vào hoạt động theo cam kết.

Bích Khánh