Quan hệ kinh tế qua 3 lần Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam

Kể từ lần thăm đầu tiên của Tổng thống Clinton đến chuyến đi vừa kết thúc của ông Obama, kim ngạch thương mại 2 nước đã tăng hơn 30 lần, đầu tư tăng gần 12 lần.