PTT Trương Hòa Bình kiểm tra công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ tại Quảng Nam

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn.
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Ảnh: TTXVN

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định, kế hoạch của Đoàn công tác tại Quảng Nam. Theo đó, Đoàn công tác sẽ thực hiện việc kiểm tra tại các huyện: Phú Ninh, Tiên Phước, thành phố Tam Kỳ; các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam; Ban Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam; Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Quảng Nam… Dự kiến, Đoàn công tác sẽ thực hiện kiểm tra tại Quảng Nam đến hết tháng 5/2017.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) tại địa phương.

PTT Trương Hòa Bình kiểm tra công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ tại Quảng Nam - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã được Trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Khóa XI đã thông qua Đề án “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2016 -2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo” và các tỉnh, thành phố đã rà soát bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ theo quy định.

Trên 110.000 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp, trong đó trên 1.100 cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Trung ương quản lý. Trên 42.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được luân chuyển, trong đó cấp Trung ương luân chuyển 100 đồng chí về làm phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy thực trạng quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thời gian qua có một số vụ việc sai phạm kể cả ở Trung ương và địa phương.

Xuất phát từ tình hình thực tế và để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị, năm 2017 Bộ Chính trị đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận này đối với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 Ban Cán sự Đảng của 5 bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị, đồng thời giao các đơn vị tham mưu, giúp việc, cũng như các đơn vị, tổ chức Đảng chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan.


TTXVN