Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị BTNG Mekong - Lan Thương

(BĐT) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công – Lan Thương (MLC) lần thứ ba tổ chức từ ngày 14 đến 16/12/2017 tại Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc.