Phân công chuẩn bị tài liệu bổ sung trình Quốc hội

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.
Phân công chuẩn bị tài liệu bổ sung trình Quốc hội

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị tài liệu bổ sung trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (2 nội dung: phân chia khoản thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2017; việc xử lý nghĩa vụ của ngân sách nhà nước đối với Quỹ Bảo hiểm xã hội về khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời hạn làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là ở một số địa phương dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Về Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ hợp trước, cho đến nay, Tổng Thư ký Quốc hội mới nhận được báo cáo của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Xây dựng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa gửi báo cáo, khẩn trương chuẩn bị Báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước, gửi đến đại biểu Quốc hội.

PV