Ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Với 419 phiếu đồng ý, tương đương 84,12%, hôm nay, ông Nguyễn Chí Dũng đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tân Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
Tân Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Hôm nay, Quốc hội đã đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ mới.

Trong số này, có 3 Phó Thủ tướng mới là các ông Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và 18 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với 419 phiếu đồng ý (tương đương 84,12%), 67 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tân Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 5/8/1960, quê quán ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là tiến sỹ kinh tế.

Trước khi được giao trọng trách là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Chí Dũng chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bùi Quang Vinh theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác như thông tin, dự báo kinh tế - xã hội; tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại và việc trợ phát triển chính thức (ODA); quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; công tác pháp chế; công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

Ông cũng được giao phụ trách vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời tham gia làm Phó chủ tịch các Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào và Phân ban Hợp tác Việt Nam - Campuchia; tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Trước khi quay trở về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận cương vị Thứ trưởng vào đầu năm 2014, ông Nguyễn Chí Dũng đã kinh qua một thời gian làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Theo Nguyên Đức
Đầu tư

Tin liên quan